Standing Timber Buyer

LOGS & STANDING TIMBER BUYER IN SOUTHWEST VIRGINIA

Turman Lumber có nguồn cung ổn định khúc gỗ Appalachia từ những người đốn gỗ độc lập và các đội của công ty làm việc trong rừng. Điều này bảo đảm khách hàng của chúng tôi sẽ luôn nhận được các sản phẩm gỗ xẻ mới cắt, chất lượng.

Turman Lumber cũng chấp nhận mọi loại khúc gỗ veneer, gỗ xẻ và gỗ làm giấy. Gỗ làm giấy từ Gỗ mềm và Gỗ cứng được mua theo tấn. Vui lòng email cho Truman Bolt hoặc gọi số +1-540-639-1250 để biết thêm thông tin về khúc gỗ và gỗ chưa đẵn.

Turman Lumber có các nhân viên quản lý rừng mua khúc gỗ và gỗ chưa đẵn của quý vị. Chúng tôi sẽ đến miễn phí và trả cho chủ đất số tiền xứng đáng với giá trị gỗ chưa đẵn của họ. Turman Lumber hoạt động trong một phần rộng lớn phía tây nam Virginia, phía Bắc ranh giới tiểu bang Tây Virginia và phía Nam biên giới Bắc Carolina và ngoài vùng này trong một số trường hợp. Nếu quý vị muốn được tư vấn miễn phí với một trong các nhân viên quản lý rừng của chúng tôi, vui lòng liên lạc Jeremiah Hawley hoặc gọi số +1-540-309-4135, Greg Hale hoặc gọi số +1-276-620-3199 hoặc Dwayne Stilwell hoặc +1-276-733-5681.

 

Comments are closed.